อภินังวันทานาคา – บทเพลงถวายสักการะปู่ทะนะมูลนาคราช และย่าเกศปทุมนาคินี วัดป่าปากโดม

การเรียบเรียงดนตรี จะใช้เป็นดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานผมผสานกับดนตรีสตริงร่วมสมัย โดยยุทธกร พนมพร เพลงนี้แต่งและขับร้องโดย มิกซ์ ถิรวิทย์

อภินังวันทานาคา – บทเพลงถวายสักการะปู่ทะนะมูลนาคราช และย่าเกศปทุมนาคินี วัดป่าปากโดม Read More »