fbpx

กะมันฮักไปแล้ว

กะมันฮักไปแล้ว (ก็มันรักไปแล้ว) ฟังเพลงใหม่จาก – บาส ทินกร ศึกวันดวลเพลง

กะมันฮักไปแล้ว ขับร้องโดย บาส ทินกร พิทักศรี อดีตแชมป์ 6 สมัยจาก รายการ ศึกวันดวลเพลง หลังจากที่ซุ่มทำซิงเกิ้ลใหม่อยู่นานกั คอนเทนเนอร์

กะมันฮักไปแล้ว (ก็มันรักไปแล้ว) ฟังเพลงใหม่จาก – บาส ทินกร ศึกวันดวลเพลง Read More »

เนื้อเพลง กะมันฮักไปแล้ว (ก็มันรักไปแล้ว) – บาส ทินกร

บ่เป็นหยัง…ให้อ้ายเจ็บผู้เดียวนิล่ะ วาสนา..หมาวัดบ่ควรคู่เจ้า ฮักข้างเดียวกะเจ็บข้างเดียว บ่ต้องห่วงว่ามันสิเหงา ถิ่มมันไว้ให้เจ็บให้เศร้า คึดนำเจ้า ฮือ… ยังคอยถ่า ถึงฮู้ว่ามันบ่มีสิทธิ์ ยังแอบฝันแอบคิด ถึงฮู้ว่ามันบ่มีหวัง ยังคงฮักเจ้าเบิดทั้งใจ ทั้งที่ฮู้ว่าบ่มี..ทาง..ยังอยากไปอยู่ข้างๆทั้งที่ฮู้ว่าเจ้าบ่มี..ใจ.. กะมันฮักไปแล้ว บ่มีแนวดอกผันเปลี่ยน ถึงคืนวันสิคลาดเคลื่อนแต่ใจอ้ายบ่เปลี่ยนไป กะมันฮักไปแล้ว บ่หวังคืนดอกโค้งต่าว ฮักที่มีให้เจ้ากะเบิดแล้วหัวใจ กะมันฮักไปแล้ว.. ถึงสิเจ็บเจียนตาย กะบ่เคยเสียดาย โอ้… ว่าเทื่อนึงเคยฮักเจ้า ยังคอยถ่า ถึงฮู้ว่ามันบ่มีสิทธิ์ ยังแอบฝันแอบคิด ถึงฮู้ว่ามันบ่มีหวัง ยังคงฮักเจ้าเบิดทั้งใจ ทั้งที่ฮู้ว่าบ่มี..ทาง..ยังอยากไปอยู่ข้างๆทั้งที่ฮู้ว่าเจ้าบ่มี..ใจ.. กะมันฮักไปแล้วบ่มีแนวดอกผันเปลี่ยน ถึงคืนวันสิคลาดเคลื่อนแต่ใจอ้ายบ่เปลี่ยนไป กะมันฮักไปแล้วบ่หวังคืนดอกโค้งต่าว ฮักที่มีต่อเจ้ากะเบิดแล้วหัวใจ กะมันฮักไปแล้ว.. ถึงสิเจ็บเจียนตาย กะบ่เคยเสียดาย ฮือ …  กะมันฮักไปแล้วบ่มีแนวดอกผันเปลี่ยน ถึงคืนวันสิคลาดเคลื่อนแต่ใจอ้ายบ่เปลี่ยนไป กะมันฮักไปแล้วบ่หวังคืนดอกโค้งต่าว ฮักที่มีให้เจ้ากะเบิดแล้วหัวใจ กะมันฮักไปแล้ว.. ถึงสิเจ็บเจียนตาย กะบ่เคยเสียดาย ฮืมม ว่าเทือนึงเคยฮักเจ้า กะบ่เคยเสียดาย ฮือ..กะมันฮักไปแล้ว

เนื้อเพลง กะมันฮักไปแล้ว (ก็มันรักไปแล้ว) – บาส ทินกร Read More »