fbpx

เนื้อเพลง แพ้เป็นพระ – เพชร ไดอารี่

เนื้อเพลง เเพ้เป็นพระ 

ศิลปิน เพชร ไดอารี่ 

เอ๋าฮานี้……….. อ๋อย………………ล่ะนาง……… หลังเเพ้รบสงบศึกความฮัก หลบมาพักเอาผ้าเหลืองห่มใจ เจ้าพุบินเซิ่นเเมนสิไปทางได๋ อนุโมทนาน้องทางหลวงพี่นี้วางเเล้ว…….. วางเเล้ว……. 

พอเเต่ระฆังตีดังยามเช้า ไก่ขันเอาขวัญเอยขวัญมา เดินขวาซ้ายพุธธรรมให้ฮักฮา ใจเเมนวาเกือบเป็นบ้าดอกนำเขา…………. 

หลวงพี่สิหนีซ้ำเอาพระธรรมดอกนำส่อง สิขอปล่อยโยมน้องบ่ขอจำให้จองเวร อัตตาหิอัตตาโนนาโถ เเลเพิ่งโตสิเเลใจเอาเอง เค่งศิลห้าอย่าเวียนมาให้เห็น จักชาติอย่าให้พ้อ……. 

คนบ่ตายเเต่หัวใจมันมุ่นพังเพ…….. ฆาตสิเจ็บบ๋าไว้หัวใจกะถืกพัง สิคิดเสียวาทานไปพอตั๋วใจให้มันมองเห็นทาง น้ำตาย้อยยำยางอยู่ข้างกุฏิ…………… หลวงตา……………. 

พอเเต่ระฆังตีดังยามเช้า ไก่ขันเอาขวัญเอยขวัญมา เดินขวาซ้ายพุธธรรมให้ฮักฮา ใจเเมนวาเกือบเป็นบ้าดอกนำเขา…………. 

หลวงพี่สิหนีซ้ำเอาพระธรรมดอกนำส่อง สิขอปล่อยโยมน้องบ่ขอจำให้จองเวร อัตตาหิอัตตาโนนาโถ เเลเพิ่งโตสิเเลใจเอาเอง เค่งศิลห้าอย่าเวียนมาให้เห็น จักชาติอย่าให้พ้อ……. 

คนบ่ตายเเต่หัวใจมันมุ่นพังเพ…….. ฆาตสิเจ็บบ๋าไว้หัวใจกะถืกพัง สิคิดเสียว่าทานไปพอตั๋วใจให้มันมองเห็นทาง น้ำตาย้อยยำยางอยู่ข้างกุฏิ…………… หลวงตา……………. 

น้ำตาย้อยยำยางอยู่ข้างกุฏิ…………… หลวงตา…………….