นอนเลียแดด เพลงรับลมร้อนเมืองไทย

*แดดๆๆ แดแด่แดดๆๆ แดแด่แดดๆๆ แดแด่แดดบ่ต้องเฮ็ดหยั่ง เอาแต่นอนเลียแดด สุ่มสี่ส่มห้าส่มแปด ไปไสมาไสกะเจอแต่แดด* นอนเลียแดด

นอนเลียแดด เพลงรับลมร้อนเมืองไทย Read More »